ببینید اصولا من کاری به گوگل و اینا ندارم فقط می خواستم تاکید کنم که پرسپولیس همیشه برنده است و بی ام و می برد و هیچکس نمی تواند خلاف آن را ثابت کند

اگر شما هم اعتقاد به دربی بودن بازی پرسپولیس بی ام و دارید بدانید که درست فکر کرده اید

پرسپولیس بی ام و

به نظر شما کدامیک می برد

به نظر من که کام.com خیلی بهتر است

کام.com

ولی از بساط طنز که بگذریم نام سامان همیشه نکوست

به نام سامان که می برد و به نام او که می بازد

پایان

(خواهش می کنم دامنه های من را بخرید به مشکل خورده ام یادم نمی رود لطفتان)